Panasz

Társaságunk elkötelezett a magas szintű etikai elvek alapján folytatott üzleti tevékenység, az arra vonatkozó törvények, jogszabályok és kormányzati rendelkezések betartása iránt.

A Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „HDT” vagy „társaság”) olyan belső kontrollrendszert működtet, amelynek célja a társaság átlátható és szabálykövető működési rendszerének kialakítása és fenntartása. Ennek érdekében a HDT olyan belső szabályozást alakított ki, amely lehetővé teszi, hogy amennyiben bárki, – akár a társaság dolgozója, akár külső személy – olyan eseményt észlel, amely feltételezhetően jogszabályba vagy a társaság belső szabályzataiba ütközik, azt bejelenthesse, lehetővé téve annak kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét.

A HDT ennek megfelelően a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: „Panasztv.”) előírásai szerinti visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés-bejelentési vonalon abban az esetben tud bejelentést tenni, ha tudomással rendelkezik egy, a társaságot érintő feltételezett normasértésről vagy valamely szabályzatunkban foglalt követelmény megsértéséről, tekintet nélkül arra, hogy jogviszonyban áll-e vagy állt-e velünk.

A bejelentés megtehető névvel vagy név nélkül a következő bejelentési csatornákon keresztül: írásban a compliance@hdt.hu e-mail címen.

A megtett bejelentésről, a bejelentő személyéről kizárólag a társaság visszaélés-bejelentési felelőse értesül, aki kivizsgálja a bejelentést.

Amint azt a jogszabályok előírják, a bejelentést tevő személy nem részesülhet semmilyen hátrányos elbánásban, bejelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett bejelentést – felelősségre nem vonható.

A bejelentőt a bejelentése fogadásáról, valamint a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett intézkedésekről vagy a bejelentés mellőzéséről írásban tájékoztatjuk.

A bejelentéssel, az Önt megillető védelemmel, valamint a Panasztv. szerint elérhető további bejelentési csatornákról az alábbi linken talál részletes tájékoztatást.

A bejelentések fogadásával és a visszaélés-bejelentési rendszerműködtetésével összefüggő adatkezelésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót az alábbi linken érheti el.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Panaszkezeléssel kapcsolatos általános ismertető